Formularz rejestracyjny - Warsztaty BIM, Sesja 4: Dom jednorodzinny - ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory - drugi termin (2020-02-06)


UWAGA!

Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność rejestracji.

Jedna osoba może uczestniczyć maksymalnie w 1 szkoleniu danego dnia.


Koszt udziału w szkoleniu 400.00 zł + 23% VAT. Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych zniżka 15%.

jestem zrzeszony w PIIB
jestem przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego
jestem członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
jestem przedstawicielem zakładu komunalnego
jestem przedstawicielem spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcą nieruchomości

Dane do faktury

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dla zwiedzających targi i akceptuję go
Chcę być na bieżąco i w tym celu otrzymywać na adres e-mail informacje handlowe Agencja Soma Sp.j.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Soma Sp.j. w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833).
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Soma Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronikowskiego 1 do celów marketingowych w zbiorach danych Agencji Soma Sp. j. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania: przesyłając wiadomość e-mail na adres office@elektroinstalacje.pl dla podstron do rejestracji na szkolenia i do odwiedzenia targów, na które kierujemy z www.elektroinstalacje.pl lub info@lightfair.pl dla podstron do rejestracji na szkolenia i do odwiedzenia targów, na które kierujemy z www.lightfair.pl składając osobiście oświadczenie w siedzibie Agencji Soma Sp.j. telefonicznie pod numerem +48 22 649 76 69 -podając imię, nazwisko, adres
Wyrażam zgodę na przekazywanie podanych danych osobowych przez Agencję SOMA podmiotom współpracującym przy organizacji szkoleń.

INFORMUJEMY:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Soma Sp.j (dalej: Agencja Soma) z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Bronikowskiego 1, email: INFO@LIGHTFAIR.PL
  2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Agencją Soma umowa uczestnictwa w targach. Celem przetwarzania jest realizacja zawartej umowy. Drugą z postaw prawnych przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Agencji Soma w postaci marketingu własnych usług.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia Państwu bezpłatnego uczestnictwa w Targach. W przypadku braku podania danych osobowych Agencja Soma nie może Państwu zapewnić bezpłatnego udziału w Targach.
  4. Państwa dane zostaną udostępnione podwykonawcom Agencji Soma w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
  5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów realizacji zawartej umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego